Маньківська районна організація
ПОШТОВИЙ IНДЕКС 20100
смт. Маньківка, вул. Соборна, 12
(098) 716-10-15
VOCHERKASSY@UKR.NET

Інформаційний бюлетень

Звернення

 депутатів Маньківської районної ради

до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України про внесення змін до чинного законодавства щодо передачі органам місцевого самоврядування повноважень в частині передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності

 

Зі вступом в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної власності", яким було внесено зміни до статті 122 Земельного Кодексу України щодо надання повноважень Центральному органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів розпоряджатися землями сільськогосподарського призначення державної форми власності, які розташовані за межами населених пунктів, виникла соціальна напруга довколо таких земель. Зазначеними змінами позбавлено територіальні громади їх конституційного права на розпорядження землями сільськогосподарського призначення гарантованого ним статтями 5 та 13 Конституції України та підриває матеріальну та фінансову основи місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування втратили можливість контролювати стан укладення договорів оренди та вчасність внесення орендної плати за землю, а також вживати заходів щодо недопущення виникнення заборгованості за користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення.

Залишається невирішеною проблема забезпечення соціальних гарантій при виділенні земельних ділянок для учасників антитерористичної операції. Виконання норм  законодавства України з питань соціального і правового захисту учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих унеможливлене відсутністю земель запасу в місцевих радах, з яких могли би бути виділені земельні ділянки зазначеній категорії населення. Ситуація щодо забезпечення землею учасників АТО загострюється. Надання місцевим радам права розпоряджатися земельними ділянками за межами населених пунктів, внесення змін до Земельного кодексу України, дозволивши надання земельних ділянок учасникам АТО для будівництва та обслуговування житлових будинків за межами населених пунктів на території відповідних сільських рад дозволить значною мірою вирішити проблему.

Депутати Маньківської районної  ради від імені територіальних громад району звертаються з пропозицією якнайшвидше внести зміни до статті 122 Земельного кодексу України щодо надання органам місцевого самоврядування права розпоряджатись земельними ділянками сільськогосподарського призначення, які розташовані за межами населених пунктів.

  1. Крім того, з метою розширення податкової бази територіальних громад, створення нових робочих місць, підвищення рівня життя сільського населення, пропонуємо внести зміни до земельного законодавства щодо:

- передачі земель сільськогосподарського призначення в оренду, в першу чергу, сільськогосподарським товаровиробникам з повним циклом виробництва;

- заборони передачі земель сільськогосподарського призначення в суборенду;

- надання права орендодавцю земельної ділянки розривати угоду у разі порушення умов договору оренди в частині несвоєчасної сплати орендної плати за землю;

- щодо передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення в комплексі з польовими та проектними шляхами і лісосмугами;

- передачі в комунальну власність земель під господарськими будівлями (окрім господарських будівель, що знаходяться в приватній власності).

  1. Держава нині не має достатніх коштів для вирішення соціальних питань громад. Без допомоги орендарів інфраструктура села нині взагалі не здатна розвиватися. Соціальні угоди – необхідна умова життєдіяльності територіальних громад.

Пропонуємо у Земельному кодексі України передбачити норму щодо укладення спільно з договором оренди землі сільськогосподарського призначення сільськими (селищними) радами угоди соціального партнерства з орендарями (будь-якої форми власності) зі сплатою фіксованої суми (наприклад: 100 грн. з урахуванням інфляції) за гектар орендованої землі для вирішення першочергових завдань територіальної громади, зокрема – розвиток інфраструктури.

  1. Згідно з частинами першою та п’ятою статті 6 Закону України «Про оренду землі» орендарі набувають право оренди земельної ділянки на підставах і в порядку, передбачених Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України, іншими законами України та договором оренди землі.

Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України право оренди земельної ділянки виникає з моменту державної реєстрації цього права.

Без державної реєстрації договір вважається неукладеним, тому немає підстав як для передачі земельної ділянки орендарю, так і для отримання платежів за договором оренди.

Проте, діючими законодавчими актами з питань земельних відносин не визначено термін, у який договір оренди земельної ділянки підлягає державній реєстрації.

Пропонуємо з метою недопущення втрат надходжень орендної плати за землю до бюджетів органів місцевого самоврядування внести зміни до Закону України «Про оренду землі» в частині визначення однією з істотних умов договору оренди земельних ділянок обов’язкового проведення державної реєстрації у місячний термін після його укладення.

  1. Законом України «Про фермерське господарство» передбачено, що члени фермерських господарств отримують у безоплатну власність надані їм у користування земельні ділянки у розмірі земельної частки (паю) члена сільськогосподарського підприємства, розташованого на території відповідної ради. У подальшому ці землі можуть бути переведені у приватну власність.

Пропонуємо заборонити фермерським господарствам проводити розпаювання земель, а саме: відмінити пункт 5 статті 7 Закону України «Про фермерське господарство» з метою припинення поширених випадків вилучення земель, які перебувають в оренді, із земель державної власності.

  1. У переважній більшості випадків, органи місцевого самоврядування зволікають і не займаються питанням документального оформлення відумерлої спадщини.

Пропонуємо внести зміни до законодавства в частині встановлення відповідальності за бездіяльність посадових осіб органів місцевого самоврядування в частині неподання до суду заяви про визнання спадщини відумерлою у термін, передбачений законодавством.

1.6. Проблема з відсутністю вільних земельних ділянок при значній кількості учасників АТО залишається актуальною.

Пропонуємо внести відповідні зміни до законодавства в частині надання з Державного бюджету грошової компенсації для придбання житла або земельної ділянки шляхом цивільно-правових угод (купівлі, тощо) у разі неможливості надання земельної ділянки учасникам АТО у зв’язку з відсутністю земель запасу місцевих рад, або шляхом надання державою квартири чи іншого житла учасникам антитерористичної операції. Просимо ініціювати внесення змін до законодавства, які дозволять учасникам АТО використовувати свою пільгу на отримання земельної ділянки і у разі, якщо вони раніше вже приватизовували земельну ділянку безкоштовно, як під будівництво, так і для інших видів безоплатної приватизації.