Маньківська районна організація
ПОШТОВИЙ IНДЕКС 20100
смт. Маньківка, вул. Соборна, 12
(098) 716-10-15
VOCHERKASSY@UKR.NET

28/02/2017

  «ЗАТВЕРДЖЕНО»   Координатор ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

в районі   М.Ф.Северин

 

Положення

про творчий конкурс

« Маньківщина мій рідний край», присвячений

 річниці незалежності України

 

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Творчий Конкурс« Маньківщина – мій рідний край», присвячений річниці незалежності України (далі за текстом – Конкурс), проводиться Маньківською  районною організацією  ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

Положення про Конкурс (далі за текстом – «Положення»), розроблено відповідно до Краєзнавчо-просвітницької програми районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ»

2. ЗАВДАННЯ  КОНКУРСУ

 

2.1. Основним завданням  Конкурсу  є краєзнавчо-просвітницька робота серед маньківчан щодо популяризації надбань пращурів і  сучасників задля розвитку регіону, підвищення рівня життя краян. Також важливим завданням  є виявлення та підтримка обдарованої молоді.

2.2. У рамках Конкурсу надається    організаційна, матеріально-технічна і фінансова підтримка ініціативам, спрямованим на вирішення означень вище завдань.

 3. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

 

3.1. Конкурс проводиться за рахунок  коштів районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ».

3.2.  Вік учасників Конкурсу  не обмежується.

3.3. Конкурс проходить у трьох номінаціях:

- поезія, проза (художні  твори, публіцистика);

- історичні та краєзнавчі дослідження;

- фото-відеопрезентації.

3.4. Оргкомітет  не претендує на майнову і немайнову складову права інтелектуальної власності учасників Конкурсу.

3.5. Конкурсні роботи можуть бути надані  як у паперовому, так і в електронному вигляді.

3.6. Строк прийому робіт   до 1 червня 2017 року.

 

3.6. Поштова адреса направлення робіт:  20100 смт. Маньківка вул.. Соборна,12, а також vocherkassy@ ukr.net

 

4. ОТРИМАННЯ РОБІТ

 

4.1. Роботи на Конкурс приймаються та реєструються, як вхідна документація, у загальноприйнятому  порядку.

4.2. Творчі роботи учасників Конкурсу до моменту проведення їх оцінки журі зберігаються за згаданою адресою.

 

5. КОНКУРСНЕ ЖУРІ

 

5.1. З метою об’єктивного та неупередженого розгляду та оцінки робіт учасників Конкурсу  рішенням оргкомітету утворюється  конкурсне Журі.

5.2. Журі проводить огляд та оцінку творчих робіт учасників Конкурсу, визначає кращі роботи в відповідній номінації та вносить відповідні рекомендації оргкомітету щодо нагородження переможців.

5.3. Журі Фонду утворюється у кількості 5 (п’яти)  осіб у складі голови, секретаря та членів Журі. Персональний склад Журі затверджується радою районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ»..

5.4. Голова та члени Журі приймають участь у роботі Журі на громадських засадах. До участі у Журі не допускаються особи, діти яких або діти осіб, що знаходяться у сімейних відносинах, взяли участь у цьому Конкурсі та направили відповідні творчі роботи.

6. ОЦІНКА РОБІТ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

 

6.1. Після завершення строку, відведеного на прийом творчих робіт учасників оргкомітет передає  роботи до конкурсного Журі.

6.2.  Журі проводить оцінку творчих робіт учасників Проекту за відповідними критеріями, після чого своїм рішенням обирає призерів  серед авторів робіт по кожній з номінацій. Кількість призерів у  кожній з номінацій не обмежується.

Строк підведення підсумків – до 18 серпня  2017 р.

6.3. Після визначення переможців серед авторів робіт, які взяли участь у даному Конкурсі, Журі вносить відповідне подання раді районної організації ВО «ЧЕРКАЩАНИ» щодо затвердження рішення Журі та нагородження призерів. Строк затвердження рішення Журі -  до 21 серпня 2017 р.

6.4. При наявності ознак, що можуть свідчити про необ’єктивність оцінки творчих робіт або упереджене ставлення Журі до відповідних робіт або їх авторів, помилковість висновку, в тому числи в разі надходження скарги від учасників Конкурсу  чи їх родичів, педагогів  щодо дій або рішення журі,.

7. Нагородження переможців Конкурсу

7.1.          Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами та цінними призами (Додаток 1).

7.2.        Нагородження учасників здійснюється Організатором.

7.3.          Інформація про результати Конкурсу розміщується на офіційному веб-сайті Організатора та районній газеті.

 

Секретар Маньківської районної ради

 ВО «ЧЕРКАЩАНИ»                                                       А.В. Риженко       

 

 


« Повернутись